تجربه دستگاه شارژر انرژی شارژر برق مصرفی

تجربه: دستگاه شارژر انرژی شارژر برق مصرفی قبض برق

گت بلاگز اخبار اجتماعی شهروندان، تخلفات را به 137 و 1888 گزارش دهند ، کاشت چمن در پایتخت کشور عزیزمان ایران ممنوع شد

همزمان با زیاد کردن دمای پایتخت کشور عزیزمان ایران و بحران کم‌آبی، نحوه‌ی آبیاری فضای سبز به وسیله پیمانکاران شهرداری تهران؛ این روزها همه را دلواپس کرده هست. د

شهروندان، تخلفات را به 137 و 1888 گزارش دهند ، کاشت چمن در پایتخت کشور عزیزمان ایران ممنوع شد

کاشت چمن در پایتخت کشور عزیزمان ایران ممنوع شد/ شهروندان، تخلفات را به 137 و 1888 گزارش دهند

عبارات مهم : ایران

همزمان با زیاد کردن دمای پایتخت کشور عزیزمان ایران و بحران کم آبی، نحوه ی آبیاری فضای سبز به وسیله پیمانکاران شهرداری تهران؛ این روزها همه را دلواپس کرده هست. در شرایطی که کشور با تنشِ آبی روبه روست و مردم استان های جنوبی کشور با تانکر به آب دسترسی پیدا می کنند، آبیاری فضای سبز پایتخت کشور عزیزمان ایران به صورت فعلی که بسیار دست و دل بازانه به نظر می رسد به معنای بی توجهی به پرسشها کشور هست.

عضو شورای شهرتهران با اشاره به صدور بخشنامه ای تازه از سوی شرکت بوستان ها و فضای سبز شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از ممنوعیت کاشت چمن در پایتخت کشور عزیزمان ایران خبر داد و از شهروندان خواست تخلفات را از طریق سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸ اطلاع رسانی کنند.

به گزارش ایسنا؛همزمان با زیاد کردن دمای پایتخت کشور عزیزمان ایران و بحران کم آبی، نحوه ی آبیاری فضای سبز به وسیله پیمانکاران شهرداری تهران؛ این روزها همه را دلواپس کرده هست. در شرایطی که کشور با تنشِ آبی روبه روست و مردم استان های جنوبی کشور با تانکر به آب دسترسی پیدا می کنند، آبیاری فضای سبز پایتخت کشور عزیزمان ایران به صورت فعلی که بسیار دست و دل بازانه به نظر می رسد به معنای بی توجهی به پرسشها کشور است.

شهروندان، تخلفات را به 137 و 1888 گزارش دهند ، کاشت چمن در پایتخت کشور عزیزمان ایران ممنوع شد

حجت نظری با تاکید بر اهمیت این عنوان گفت: نحوه آبیاری فضای سبز پایتخت کشور عزیزمان ایران و گیاهانی که جهت کاشت در فضای سبز پایتخت کشور عزیزمان ایران گزینش می شوند، همواره انتقادات بسیاری را از سوی کارشناسان و شهروندان برانگیخته هست، تعداد زیادی از کارشناسان و شهروندان نسبت به این مساله اعتراض دارند. به همین جهت از همان روزهای اولیه تابستان در این خصوص به مدیرعامل شرکت بوستان ها و فضای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران تذکر دادیم و از ایشان خواستیم در مورد کاشتِ گیاهانِ نامتناسب با اقلیم پایتخت کشور عزیزمان ایران به خاص چمن تجدیدنظر شود و آبیاری این فضاها نیز در وقت های مناسبی صورت گیرد.

عضو شورای شهر با اشاره به دو بخشنامه ای که علی محمد مختاری به شهرداران مناطق مدیرعامل شرکت بهشت زهرا، مدیرعامل شرکت میادین میوه وتره بار و مدیریت مجموعه اراضی عباس آباد در خصوص نحوه آبیاری فضای سبز ارسال کرده هست، گفت: براساس این بخشنامه، آبیاری فضای سبز از سوی پیمانکاران شهرداری از ساعت ۱۸ تا ۶ صبح روز بعد باید انجام شود تا از تبخیر آب و هدررفت آن جلوگیری شود و با پیمانکاران متخلف برخورد می شود.

همزمان با زیاد کردن دمای پایتخت کشور عزیزمان ایران و بحران کم‌آبی، نحوه‌ی آبیاری فضای سبز به وسیله پیمانکاران شهرداری تهران؛ این روزها همه را دلواپس کرده هست. د

نظری با اشاره به بندهای دیگر این بخشنامه ادامه داد: براساس این بخشنامه کاشتِ چمن در سطحِ شهر ممنوع شد. همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که از گیاه های متناسب با اقلیم پایتخت کشور عزیزمان ایران استفاده شود و دیگر در پایتخت کشور عزیزمان ایران چمن کاشته نشود.

عضو کمیسیون اجتماعی و فرهنگی شورای شهر با تاکید بر اینکه در این بخشنامه مقرر شده است با پیمانکاران متخلف برخورد شود، افزود: همه شهروندان در برابر آیندگان مسئول هستند. از شهروندان می خواهیم تخلفات درخصوص نحوه آبیاری را به سامانه ۱۳۷ و ۱۸۸۸اطلاع رسانی کنند.

واژه های کلیدی: ایران | ممنوع | تخلفات | آبیاری | ممنوعیت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz